Obchodní podmínky

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.

Jméno prodejce  

U Vincenta

Sídlo: Hnanice 12, Hrubá Skála 512 63

Majitel: M. Jiráková

Tel: 608 324 490

E mail: uvincenta.cz@gmail.com

IČO: 72795107

Číslo bankovního spojení: 177978338/0600 GE Money, Turnov - pro platby v Kč

                                      2400501065/8330 FIO Liberec - pro platby v EUR


Charakteristika zboží

Ručně šité: kabelky, tašky a brašny

                  originální balonové, muffinové a volánové sukně dle vlastních návrhů

                  výrobky z autorských látek od návrhářky LaRoza

                  adventní kalendáře

                  polštáře, patchworkové deky a různé bytové doplňky

                  pletené zboží

                  výše uvedené zboží ušijeme dle možností i na přání


Cena zboží 
Nejsme plátci DPH, všechny ceny uvedené u prodejních výrobků jsou konečné

 

Zakázkové šití
Pokud je  zboží vyprodané, ale je u něj hláška "Dostupno na dotaz", znamená to, že zboží již není na skladě, ale je možné jej objednat, většinou z jiných látek. Objednávka se provádí buď přes kontaktní formulář, kde je nutné uvést typ zboží nebo e-mailem na kabelkyuvincenta@gmail.com. Po zjištění dostupnosti látky bude objednávka potvrzena a termín dodání je v takovém případě 3-4 týdny. Pokud nebude zajištěna dostupnost látky, bude objednávka po 3 dnech stornována.

Náklady na dodání
Poštovné je účtováno při doručení Českou poštou 100,- Kč, při osobním odběru není poštovné účtováno.

Při platbě dobírkovou poukázkou bude celkový poplatek navýšen o 50,- Kč, při platbě bankovním převodem není doběrečné účtováno.

Poštovné na Slovensko se účtuje podle platného ceníku České pošty, většinou zásilka do hodnoty 500,- Kč letí za 150,-, nad 500,- Kč je to 200,- Kč.

Balné si neúčtujeme. Kde to jde, používáme recyklované obálky.


Způsob platby, dodání zakoupeného zboží

Platbu akceptujeme dobírkou, převodem z účtu nebo hotově při osobním převzetí. Ke každému nákupu je vystaven prodejní doklad. Ten kupující obdrží většinou do několika dnů e-mailem. Faktury netiskneme, šetříme životní prostředí
V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. 

Při šití výrobku na zakázku neakceptujeme zasílání dobírkou. 

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy (odeslání objednávky). Po vypršení této lhůty si prodávající vyhrazuje právo stornovat objednávku. Šité výrobky jsou expedovány cca do 7 pracovních dnů, v případě, že jsou na skladě, pokud se teprve šijí je dodací lhůta individuální dle informací prodejce od uhrazení kupní ceny. Pletené zboží expedujeme dle vytíženosti od 7 do 14 pracovních dnů od uhrazení kupní ceny.

Reklamace
Dle Obchodního zákoníku § 616 odpovídá prodávající kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Reklamaci zakoupeného zboží lze uplatnit telefonicky, písemně, osobně či e-mailem, čísla a adresy naleznete v sekci "Kontakt ".
Prodávající je oprávněn přezkoumat zboží a vyřídit reklamaci ve lhůtě do 14 dnů ode dne podání reklamace.
Vyřízení reklamace a to i v případě jejího zamítnutí je pro kupujícího ZDARMA (náklady na poštovné). Zamítnutí reklamace znamená, že prodávající po přezkoumaní reklamovaného zboží nezjistí rozpor s kupní smlouvou. V tomto případě vrátí zboží kupujícímu s konstatováním zamítnutí reklamace.

Odstoupení od smlouvy 
Zákazník má možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zakoupeného zboží a to bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, nést znaky používání či jinak znehodnocené a musí být zabalené v originálním obalu spolu s veškerým příslušenstvím. 

Výrobek nelze vrátit v zákonem stanovené lhůtě 14 dnů – viz ust. § 53 odst. 8 písm. c) občanského zákoníku pokud se jedná o dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo vyrobeného pro jeho osobu

Odstoupení od smlouvy není možné ani v případě zhotovení výrobku na zakázku.

Ve lhůtě 14 dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, či opotřebeno.
V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Pokud při přezkoumání prodávající zjistí, že je zboží použité či poškozené, vrátí toto zboží kupujícímu.

V tomto případě není možné odstoupení od kupní smlouvy a kupní cena nebude kupujícímu vrácena.

Vzniklé náklady spojené s objednáváním zboží (poplatky za telefon nebo připojení k internetu) si hradí každý zákazník sám.

Platnost nabídky
Aktuální nabídka zboží a jeho cen je platná do vyprodání zásob. Ve většině případů je konkrétní výrobek vystaven pouze 1 - 2x neboť se jedná o originální, ručně šité (pletené) výrobky .

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 
Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.


Poskytnutí osobních údajů
Podáním objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování, zpracování a archivaci údajů o kupujícím a jeho nákupech, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, subjekt údajů má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Prodávající se zavazuje k ochraně uvedených osobních dat poskytnutých mu kupujícím. Uvedené údaje budou sloužit pouze pro potřebu prodejce a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající tyto údaje zpracovával pro své marketingové a obchodní účely a za tímto účelem je zpřístupnil i třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, toto vše při respektování platných předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V případě ukončení obchodování mezi prodávajícím a kupujícím (ukončení registrace), popř. na žádost kupujícího, a to výslovným prohlášením učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu, budou tato data z archivu dodavatele odstraněna (vymazána).